Batal Tak Puasa Jikalau Gusi Berdarah Ketika Sedang Berpuasa

Jawapan : Darah yang keluar dari gigi (gusi) seseorang tidak membatalkan puasa, tetapi dia harus berhati-hati sedapat mungkin agar tidak menelannya. Begitu juga jika keluar darah dari hidungnya (mimisan) asal tidak berusaha menelannya,

Hukumnya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib meng-qadha ‘. (Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007).

Nota : Menelan Ludah Tercampur Darah, Syaikh Ibn Baz juga ditanya tentang orang puasa yang menelan ludah, yang ada rasa darahnya. Beliau menjelaskan : Untuk ludah maka dibolehkan menelannya. Seseorang menelan ludahnya,

Hukumnya tidak mengapa … .Akan tetapi jika dalam ludah tersebut kecampuran sesuatu, seperti sisa makanan di sela-sela gigi, baik daging, roti, buah, atau darah ketika gosok gigi, maka dalam hal ini boleh diperincikan :

Pertama, jika dia mengetahui hal itu maka tidak boleh dengan sengaja menelannya, namun wajib meludah keluar.

Kedua, jika dia tidak tahu, tetapi … dia anggap seperti ludah biasa, kemudian selepas ditelan dia mmerasakan ada darahnya maka tidak membatalkan puasanya. Kerana dia tidak sengaja. Hal ini sebagaimana orang yang berkumur atau menghirup air ke dalam hidung, tiba-tiba tidak sengaja ada yang masuk ke kerongkongannya

 

Jawapan : Darah yang keluar dari gigi (gusi) seseorang tidak membatalkan puasa, tetapi dia harus berhati-hati sedapat mungkin agar tidak menelannya. Begitu juga jika keluar darah dari hidungnya (mimisan) asal tidak berusaha menelannya,

Hukumnya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib meng-qadha ‘. (Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007).

Nota : Menelan Ludah Tercampur Darah, Syaikh Ibn Baz juga ditanya tentang orang puasa yang menelan ludah, yang ada rasa darahnya. Beliau menjelaskan : Untuk ludah maka dibolehkan menelannya. Seseorang menelan ludahnya,

Hukumnya tidak mengapa … .Akan tetapi jika dalam ludah tersebut kecampuran sesuatu, seperti sisa makanan di sela-sela gigi, baik daging, roti, buah, atau darah ketika gosok gigi, maka dalam hal ini boleh diperincikan :

Pertama, jika dia mengetahui hal itu maka tidak boleh dengan sengaja menelannya, namun wajib meludah keluar.

Kedua, jika dia tidak tahu, tetapi … dia anggap seperti ludah biasa, kemudian selepas ditelan dia mmerasakan ada darahnya maka tidak membatalkan puasanya. Kerana dia tidak sengaja. Hal ini sebagaimana orang yang berkumur atau menghirup air ke dalam hidung, tiba-tiba tidak sengaja ada yang masuk ke kerongkongannya

Sumber: Nasihat Ustaz

Add Comment